Director

Akagi Hiroaki

Hashimoto Hiroyuki

Furuta Takeshi

Hatakeyama Mamoru

Yasuda Kenji

Yasuto Nishikata

Aizawa Masahiro

Itou Naoyuki

Oonuma Shin

Seto Kenji

Bessho Makoto

Aoki Ei

Takahashi Takeo

Kakimoto Koudai

Kawamura Tomoyuki

Yuasa Masaaki

Tagashira Shinobu

Hoshino Makoto

Nabeshima Osamu

Shinbou Akiyuki

Koshida Tomoaki

Kudou Masashi

Watanabe Ayumu

Morishita Shuusei

Asaka Morio

Umeki Aoi

Aoki Jun

Ishidate Taichi

Series Composition