Morishita Shuusei

Morishita Shuusei (โมริชิตะ ชูเซย์, 森下柊聖) อนิเมเตอร์ที่มีผลงานกำกับเรื่องแรก คือ Gakuen Babysitters ในปี 2018 ไม่มีข้อมูลผลงานก่อนหน้านั้น

ตำแหน่งผู้กำกับ (Director)

  • Gakuen Babysitters / School Babysitters (2018)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ANN