Fall 2019

  6615

  TV Anime

  * ตารางอาจโหลดช้า (รอสักครู่), ถ้าไม่ขึ้นให้กด Refresh
  * รายละเอียด จะเพิ่มในภายหลัง

  เรื่องที่กำหนดฉายภายในปี 2019

  * ถ้าไม่เลื่อนก็น่าจะช่วงตุลาคม

  * ตารางไม่รวมการ์ตูนเด็ก, การ์ตูนรอบเช้า และเรื่องยาวบางเรื่อง

  ฤดูกาลอื่นๆ

  Source: My Anime List, Anime News Network, AniDB, Live Chart