Summer 2018

  1401

  TV Anime (กรกฎาคม 2561)

  Baki (ONA)

  ภาคครบรอบ 25 ปีของ บากิ จอมประจัญบาน เนื้อหาช่วงบท Most Evil Death Row Convicts (Sai Kyō Shikeishū Hen)...

  Shingeki no Kyojin Season 3

  เริ่ม: -
  ผลิต: Wit Studio
  พวกเอเลนยังพบปัญหาจากกลุ่มคนในที่พยายามปิดบังความจริงเกี่ยวกับไททัน ทำให้พวกเขาต้องค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังโดยทางราชวงศ์ในปราสาท

  Free! (TV/2018)

  เริ่ม: -
  ผลิต: Kyoto Animation
  ภาคใหม่ของเรื่อง Free! (ยังไม่ระบุว่าเป็น Season 3 หรือ Spin Off)
  เรื่องน่าสนใจ
  SHARE