Assassins Pride

102

ผลิต: EMT²
ต้นฉบับ: Light Novel
จำนวน: 12 ตอน
เริ่ม: 10 ต.ค. 19 - 21.30
เมริดา เด็กสาวที่ไม่มีพลังมานาแบบผู้สืบสายเลือดขุนนางทั่วไปมี คูฟา ถูกส่งมาเป็นครูและให้ทดสอบก่อนฆ่าเธอ แต่เมื่อเห็นความตั้งใจจึงช่วยเธอ
ชื่ออื่น: Assassin's Pride / แอสแซสซินส์ ไพรด์
  • ไลท์โนเวลผลงานของ Amagi Kei วาดภาพประกอบโดย Ninomotonino จัดจำหน่ายโดย Fujimi Shobo เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2016