Babylon

47

ผลิต: REVOROOT
ต้นฉบับ: Novel
จำนวน: 12 ตอน
เริ่ม: 7 ต.ค. 19 - 20.00
อัยการหนุ่มที่ได้เข้ามาตรวจสอบคดีบริษัทยา กลับได้เบาะแสถึงคดีปริศนา ที่พัวพันไปถึงการเลือกตั้งในเขตใหม่ของโตเกียวฝั่งตะวันตก