Back Arrow

187
ผลิต: ?
ต้นฉบับ: Original
จำนวน: ? ตอน
เริ่ม: ?
Back Arrow ได้เข้ามาในเมืองที่มีกำแพงยักษ์ล้อมรอบ เขาเสียความทรงจำ แต่จำได้ว่ามาจากนอกกำแพง และต้องการกลับออกไป แต่ถูกขัดขวาง