Dragon, Ie wo Kau

  74
  ผลิต: ?
  ต้นฉบับ: Manga
  จำนวน: ? ตอน
  เริ่มฉาย: ยังไม่ประกาศ
  เรตีั้ มังกรแดง จอมขี้เกียจ อ่อนแอ และขี้ขลาด ถูกพ่อไล่ออกจากตระกูล จึงต้องเร่ร่อน พยายามหาที่พักพิงจากเผ่าอื่นๆ
  ชื่ออื่น: Dragon Goes House-Hunting / หาบ้านให้มังกรที