Dragon, Ie wo Kau

87
ผลิต: ?
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: ? ตอน
เริ่ม: ยังไม่ประกาศ
เรตีั้ มังกรแดง จอมขี้เกียจ อ่อนแอ และขี้ขลาด ถูกพ่อไล่ออกจากตระกูล จึงต้องเร่ร่อน พยายามหาที่พักพิงจากเผ่าอื่นๆ
ชื่ออื่น: Dragon Goes House-Hunting / หาบ้านให้มังกรที