High Score Girl II

33

ผลิต: J.C.Staff
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: 9 ตอน
เริ่ม: 25 ต.ค. 19 - 23.05
ภาคต่อของ High Score Girl (ตอนที่ 13-15 เริ่มฉาย 4 ต.ค. / ตอนใหม่ 16 เริ่ม 25 ต.ค.)
ชื่ออื่น: Hi Score Girl Season 2 / เซียนสาวกำราบเกมรัก ภาค 2
  • มังงะผลงานของ Oshikiri Rensuke (Pupipo!) จัดจำหน่ายโดย Square Enix ตั้งแต่ปี 2010 – 2018 รวม 10 เล่มจบ
  • ภาคแรก 12 ตอนฉายเมื่อช่วง Summer 2018
  • 4 ต.ค. เป็นตอนที่ 13-15 เหมือน Netflix เริ่มฉายตอนใหม่ 25 ต.ค. (ตอนที่ 16, ภาค 2 ตอนที่ 1) ซึ่งตอนใหม่จะมีเพียง 9 ตอน