Kemono Jihen

132
ผลิต: Ajia-Do
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: ? ตอน
เริ่ม: ?
คาบาเนะ หนุ่มลูกครึ่งกูล ถูกคนในหมู่บ้านเรียกนักสืบภูตมากำจัด แต่ อินุกามิ ที่รับงานได้รับเขามาร่วมทีม