Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan

134
ผลิต: ? / ต้นฉบับ: Manga / เริ่มฉาย: ? / จำนวน: ?
  • มังงะผลงานของ Suzuki Nakaba ตีพิมพ์ในนิตยสาร Shounen Magazine รายสัปดาห์ (Kodansha) เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2012
  • อนิเมะภาคแรก 24 ตอน (Fall 2014), ตอนพิเศษ 4 ตอน (2016), ภาคสองมี 24 ตอน (Winter 2018)
  • ถ้านับตาม Netflx จะนับเป็นภาค 4 (โดยนับตอนพิเศษ 4 ตอนเป็นหนึ่งภาค) แต่ในญี่ปุ่นไม่ได้นับ Season และนับเลขตอนต่อเนื่อง
  • ภาคก่อนๆ ผลิตโดย A-1 Pictures เปลี่ยนสตูดิโอในภาคใหม่