Rifle Is Beautiful

  92

  ผลิต: Studio 3Hz
  ต้นฉบับ: Manga
  จำนวน: 12 ตอน
  เริ่มฉาย: 13 ต.ค. 19 - 21.00
  เรื่องราวในชมรมไรเฟิล

  • มังงะสี่ช่อง ผลงานของ Sarumi Akki ตีพิมพ์ในนิตยสารออนไลน์ Shounen Jump+ และ Tonari no Young Jump ของสำนักพิมพ์ Shueisha เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2015
  • ยังไม่มี Trailer