Utawarerumono: Futari no Hakuoro

114
ผลิต: ?
ต้นฉบับ: Game
จำนวน: ? ตอน
เริ่ม: ?
บทที่สามของไตรภาค
ชื่ออื่น: Utawarerumono: Mask of Truth / Utawarerumono Season 3