Yuukoku no Moriarty

156
ผลิต: Production I.G
ต้นฉบับ: Manga
จำนวน: ? ตอน
เริ่ม: ?
อิงประวัติของ เจมส์ มอริอาร์ตี้ (โปรเฟสเซอร์มอริอาร์ตี้) สมัยเพิ่งถูกรับเลี้ยงเข้าตระกูล ก่อนจะมาเป็นคู่ปรับของเชอร์ล็อคโฮมส์ในภายหลัง
ชื่ออื่น: Moriarty the Patriot