Z/X: Code Reunion

  24

  ผลิต: Passione
  ต้นฉบับ: Manga
  จำนวน: ? ตอน
  เริ่มฉาย: 8 ต.ค. 19 - 21.00
  ภาคแยกของ Z/X ตามเนื้อหาในมังงะ
  ชื่ออื่น: Z/X Spinoff
  Youtube (Eng): Muse Asia
  • อนิเมะจากมังงะภาคแยกจากการ์ดเกม Z/X: Zillions of Enemy X
  • ภาคหลักเคยมีอนิเมะมาก่อนในชื่อ Z/X: Ignition (Winter 2014) แต่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคนี้