Kidou Tenshi Angelic Layer (2001)

    384

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Kidou Tenshi Angelic Layer เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2001 ผลิตโดยสตูดิโอ Bones