Otogi Story Tenshi no Shippo (2001)

186

ทีวีอนิเมะเรื่อง Otogi Story Tenshi no Shippo เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2001 ผลิตโดยสตูดิโอ Tokyo Kids