Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu (2001)

324

ทีวีอนิเมะเรื่อง Jungle wa Itsumo Hare Nochi Guu เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2001 ผลิตโดยสตูดิโอ Shin-Ei Animation