Shin Shirayukihime Densetsu Pretear (2001)

458

ทีวีอนิเมะเรื่อง Shin Shirayukihime Densetsu Pretear เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2001 ผลิตโดยสตูดิโอ Hal Film Maker