Genma Taisen: Shinwa Zen’ya no Shou (2002)

364

ทีวีอนิเมะเรื่อง Genma Taisen: Shinwa Zen’ya no Shou เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2002 ผลิตโดยสตูดิโอ E&G Films