Kino no Tabi: The Beautiful World (2003)

    514

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Kino no Tabi: The Beautiful World เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2003 ผลิตโดยสตูดิโอ A.C.G.T.