Shutsugeki! Machine Robo Rescue (2003)

    398

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Shutsugeki! Machine Robo Rescue เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2003 ผลิตโดยสตูดิโอ Sunrise