Kakyuusei 2: Hitomi no Naka no Shoujo-tachi (2004)

490

ทีวีอนิเมะเรื่อง Kakyuusei 2: Hitomi no Naka no Shoujo-tachi เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผลิตโดยสตูดิโอ Arms