Sore Ike! Zukkoke Sanningumi (2004)

381

ทีวีอนิเมะเรื่อง Sore Ike! Zukkoke Sanningumi เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผลิตโดยสตูดิโอ Nippon Animation