Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu (2004)

350

ทีวีอนิเมะเรื่อง Legendz: Yomigaeru Ryuuou Densetsu เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผลิตโดยสตูดิโอ Studio Gallop