Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki (2004)

445

ทีวีอนิเมะเรื่อง Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผลิตโดยสตูดิโอ Studio Comet