Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki (2004)

    417

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Mutsu Enmei Ryuu Gaiden: Shura no Toki เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2004 (พ.ศ. 2547) ผลิตโดยสตูดิโอ Studio Comet