Kore ga Watashi no Goshujin-sama (2005)

522

ทีวีอนิเมะเรื่อง Kore ga Watashi no Goshujin-sama (He is my Master) เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Gainax, Shaft