Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!! (2005)

439

ทีวีอนิเมะเรื่อง Suki na Mono wa Suki Dakara Shou ga Nai!! เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Zexcs