Futari wa Precure Max Heart (2005)

452

ทีวีอนิเมะเรื่อง Futari wa Precure Max Heart เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Toei Animation