Fushigiboshi no Futago Hime (2005)

420

ทีวีอนิเมะเรื่อง Fushigiboshi no Futago Hime เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Diomedea