Okusama wa Mahou Shoujo (2005)

    400

    ทีวีอนิเมะเรื่อง Okusama wa Mahou Shoujo เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ J.C.Staff