Sore Yuke! Gedou Otometai (2005)

453

ทีวีอนิเมะเรื่อง Sore Yuke! Gedou Otometai เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2005 (พ.ศ. 2548) ผลิตโดยสตูดิโอ Radix