Usavich (Season 1) (2006)

  353

  ทีวีอนิเมะ Usavich (Season 1) เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

  ชื่ออื่น: ウサビッチ
  เริ่มฉาย: 2006 – 2007
  จำนวน: 13 ตอน
  ความยาว: 1 นาที

  เรื่องย่อ: เรื่องราวของกระต่ายสองตัวที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำรัสเซีย