Usavich (Season 1) (2006)

417

ทีวีอนิเมะ Usavich (Season 1) เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

ชื่ออื่น: ウサビッチ
เริ่มฉาย: 2006 – 2007
จำนวน: 13 ตอน
ความยาว: 1 นาที

เรื่องย่อ: เรื่องราวของกระต่ายสองตัวที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำรัสเซีย