Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (2006)

411

ทีวีอนิเมะ Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ Sunrise