009-1 (2006)

    331

    ทีวีอนิเมะ 009-1 เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ Ishimori Entertainment