Sasami: Mahou Shoujo Club (2006)

435

ทีวีอนิเมะ Sasami: Mahou Shoujo Club เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ AIC Spirits