Sasami: Mahou Shoujo Club 2 (2006)

452

ทีวีอนิเมะ Sasami: Mahou Shoujo Club 2 เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2006 (พ.ศ. 2549) ผลิตโดยสตูดิโอ AIC Spirits