Usavich Season 2 (2007)

463

Usavich Season 2 เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2007 (พ.ศ. 2550) ผลิตโดยสตูดิโอ Kanaban Graphics

ชื่ออื่น: Usavich II, ウサビッチ II
เริ่มฉาย: Fall 2007
จำนวน: 13 ตอน
ความยาว: 1 นาที

เรื่องย่อ: การผจญภัยของกระต่ายสองตัว อดีตนักโทษที่แหกคุกจากเรือนจำรัสเซีย