Ef – a Tale of Memories. (2007)

496

Ef – a Tale of Memories. เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2007 (พ.ศ. 2550) ผลิตโดยสตูดิโอ Shaft