Sketchbook: Full Color’s (2007)

    355

    Sketchbook: Full Color’s ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2007 (พ.ศ. 2550) ผลิตโดยสตูดิโอ Hal Film Maker