Gakuen Utopia Manabi Straight! (2007)

    484

    Gakuen Utopia Manabi Straight! ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2007 (พ.ศ. 2550) ผลิตโดยสตูดิโอ Ufotable