Nanatsu-iro★Drops (2007)

418

Nanatsu-iro Drops: First Love That Encompasses You ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2007 (พ.ศ. 2550) ผลิตโดยสตูดิโอ  Diomedea (Studio Barcelona)