Nogizaka Haruka no Himitsu (2008)

422

Nogizaka Haruka no Himitsu ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2008 (พ.ศ. 2551) ผลิตโดยสตูดิโอ Diomedea