Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza (2009)

    327

    Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2009 (พ.ศ. 2552) ผลิตโดยสตูดิโอ Diomedea