Stitch! Itazura Alien no Daibouken (2009)

    407

    Stitch! Itazura Alien no Daibouken ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2009 (พ.ศ. 2552) ผลิตโดยสตูดิโอ Madhouse