Panty & Stocking with Garterbelt (2010)

463

Panty & Stocking with Garterbelt ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553) ผลิตโดยสตูดิโอ Gainax