Densetsu no Yuusha no Densetsu (2010)

355

Densetsu no Yuusha no Densetsu ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553) ผลิตโดยสตูดิโอ Zexcs