Metal Fight Beyblade: Baku (2010)

    394

    Metal Fight Beyblade: Baku ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553) ผลิตโดยสตูดิโอ SynergySP, Tatsunoko Production