Duel Masters Cross Shock (2010)

    325

    Duel Masters Cross Shock ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553)