Duel Masters Cross Shock (2010)

380

Duel Masters Cross Shock ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553)