Tono to Issho: Ippunkan Gekijou (2010)

363

Tono to Issho: Ippunkan Gekijou ภาคทีวีอนิเมะ เริ่มฉายในประเทศญี่ปุ่นปี 2010 (พ.ศ. 2553) ผลิตโดยสตูดิโอ Gathering